Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Πάτρα :Η ώρα της γης

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου

Η βιομηχανική δραστηριότητα νεκρώνει τη λιμνοθάλασσα

Τυροκομεία, ελαιοτριβεία και μονάδες παραγωγής νωπών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής απορρίπτουν υπερβολικές ποσότητες ανεπεξέργαστων αποβλήτων στον υγροβιότοπο, θέτοντας σε κίνδυνο τα είδη που φιλοξενούνται εκεί

Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του νομού Ηλείας, καθώς βιομηχανίες επεξεργασίας νωπών προϊόντων (φρούτων, λαχανικών, τουρσιών) και παραγωγής τυροκομικών και ελαιοκομικών προϊόντων την «πνίγουν» με τα απόβλητά τους.

Την ίδια ώρα, με την εισροή των γλυκών νερών, λόγω του φράγματος του Πηνειού, δέχεται μεγάλο ρυπαντικό φορτίο αγροχημικών στραγγισμάτων, ενώ μολύνεται και από τα λύματα των γειτονικών οικισμών Βουπρασίας και Κουρτεσίου όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και δίκτυο βιολογικού καθαρισμού. Επίσης βυτιοφόρα αδειάζουν βοθρολύματα σε παρακείμενα κανάλια της λιμνοθάλασσας, γεγονός το οποίο είναι γνωστό στην περιοχή.
Η αμμολωρίδα που χωρίζει τη θάλασσα από τη λιμνοθάλασσα εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα τα δύο μέρη να επικοινωνούν και να διαταράσσεται η σχέση αλμυρού και γλυκού νερού στον υγροβιότοπο.
Η αμμολωρίδα που χωρίζει τη θάλασσα από τη λιμνοθάλασσα εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα τα δύο μέρη να επικοινωνούν και να διαταράσσεται η σχέση αλμυρού
και γλυκού νερού στον υγροβιότοπο.
Τα τυροκομεία και τα ελαιοτριβεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ανδραβίδας ? Κυλλήνης απορρίπτουν υπερβολικές ποσότητες ανεπεξέργαστων αποβλήτων στον υγροβιότοπο. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί στη λιμνοθάλασσα το φαινόμενο των νεκρών ψαριών, σύμφωνα με τη Δημοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Επιχείρηση Λεχαινών «Κοτύχι ΑΕ», που εκμεταλλεύεται τα αλιεύματα.
Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου και το γειτονικό δάσος Στροφυλιάς αποτελούν ενιαίο υγροτοπικό σύστημα έκτασης 136.644 στρεμμάτων και συνθέτουν μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας. Στην περιοχή απαντώνται περίπου 60 είδη πτηνών, 5 είδη θηλαστικών και 7 είδη αμφίβιων ερπετών.

Απειλείται με εξαφάνιση
Παρά το γεγονός ότι το οικοσύστημα εντάσσεται στο νομικό καθεστώς προστασίας της διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ και του Δικτύου NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, απειλείται με σταδιακή εξαφάνιση.
«Σύμφωνα με μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τα νερά της λιμνοθάλασσας χαρακτηρίζονται χαμηλής ποιότητας», επισημαίνει ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Λεχαινών και χημικός μηχανικός κ. Γεώργιος Μπακογιάννης και προσθέτει:
«Επίσης χαρακτηρίζεται ως ευτροφική, εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων, που οφείλονται στην εισροή σε αυτήν μεγάλων ποσοτήτων αγροχημικών στραγγισμάτων. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε επιστημονική αναφορά της επισημαίνει την αλλοίωση ποιότητας των υδάτων, λόγω απορροής αγροχημικών, και παράλληλα αναφέρει ότι δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης και συστηματικής παρακολούθησης. Η ρύπανση του γλυκού νερού, λόγω της στράγγισης των πέριξ αρδευτικών δικτύων, επιβεβαιώνεται με κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (Αθήνα 25/7/2007 Α.Π. οικ. 131303). Συγκεκριμένα:
1. Νιτρικά ιόντα: Η εντατικής χρήση λιπασμάτων στη λεκάνη απορροής της λιμνοθάλασσας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στις τιμές των νιτρικών ιόντων.
2. Αμμωνιακά ιόντα: Το άζωτο απαντάται στο νερό με τη μορφή αμμωνιακών ιόντων, το οποίο προέρχεται από την εντατική χρήση λιπασμάτων.
3. Φωσφορικά ιόντα: Ο ολικός φωσφόρος σε υψηλές συγκεντρώσεις οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού και μπορεί να θεωρηθεί πηγή ρύπανσης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Κοτύχι είναι μία υφάλμυρη παραλιακή ρηχή (30-40 εκ.)λιμνοθάλασσα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια του ακρωτηρίου της Κυλλήνης.
8.000 στρέμματα είναι η έκταση που καλύπτει και είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα στη δυτική Πελοπόννησο, μετά την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας της Αγουλινίτσας.
60 είδη πτηνών, 5 είδη θηλαστικών και 7 είδη αμφίβιων ερπετών απαντώνται στην περιοχή.
Το σημαντικό οικοσύστημα λειτουργεί ως φυσικό ιχθυοτροφείο.
Τα παράλια Κοτυχίου αποτελούν σημαντικό τόπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα - καρέτα.

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ
H έκτασή της έχει συρρικνωθεί κατά 2.000 στρέμματα
Σήμερα η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα, καθώς το μέγεθός της μειώνεται. Ελαττώνονται δηλαδή και η επιφάνεια και το βάθος της.
Τις τελευταίες δεκαετίες η έκταση της λιμνοθάλασσας έχει συρρικνωθεί κατά 2.000 στρέμματα. Στο εσωτερικό της εκβάλλουν χείμαρροι που την εμπλουτίζουν με γλυκό νερό και την τροφοδοτούν με πληθώρα αγροχημικών και με μια σημαντική ποσότητα φερτών υλικών, που καθιζάνουν στο εσωτερικό της.
«Το αποτέλεσμα είναι το Κοτύχι διαρκώς να λιγοστεύει, από το μπάζωμα των φερτών υλών και την ταχύτατη εξάπλωση των καλαμιώνων και του ψαθιού, που ευνοούνται ιδιαίτερα από την ολοένα και αυξανόμενη υπερίσχυση του γλυκού νερού, έναντι του αλμυρού» λέει ο κ. Μπακογιάννης:
«Το φαινόμενο της ανάπτυξης καλαμιώνων παρατηρείται κυρίως πλησίον των χειμάρρων. Δηλαδή από τα 7.100 περίπου στρέμματα, που είναι το μέσο χειμερινό εμβαδόν της λιμνοθάλασσας, στα 2.500 στρέμματα περίπου ευδοκιμούν καλαμιώνες, το λεγόμενο και ψαθί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιφάνειας της λιμνοθάλασσας. Ενώ οι εισροές μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών, σε συνδυασμό με ποσότητες χημικών, έχουν μειώσει δραστικά το βάθος της λιμνοθάλασσας, από περίπου 80 εκ. σε 30 εκ. Τα φερτά έχουν καλύψει τον βυθό με ένα παχύ στρώμα ιλύος, ενώ έχουν περιορίσει την έκταση της επιφάνειας της λιμνοθάλασσας, περίπου στο μισό της, λόγω των προσχώσεων που έχουν δημιουργήσει».

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Συστήματα ζωτικής σημασίας
«Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου φημίζεται για το χέλι της, καθώς και για το αβγοτάραχο της Πάφας (θηλυκός Κέφαλος). Οι υγροβιότοποι προσφέρουν ανυπολόγιστα φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη» εξηγεί ο κ. Μπακογιάννης και συμπληρώνει:
«Αυτό που εμείς δεν ξέρουμε σήμερα για τους υγροβιότοπους, οι αρχαίοι λαοί το γνώριζαν πολύ καλά. Οι υγροβιότοποι δεν είναι περιοχές επικίνδυνες ή άχρηστες, αλλά αντίθετα πρόκειται για οικοσυστήματα με ανυπολόγιστη και πολλαπλή ζωτική σημασία για τη φυσική ισορροπία και τον ίδιο τον άνθρωπο.
Η προστασία αυτών των πολύτιμων πραγματικά περιοχών δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, του κράτους και όλου του κόσμου γενικότερα.
Η διαχείριση των υγροβιότοπων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας της μεγάλης αξίας και της σημασίας τους.
Σωστή διαχείριση σημαίνει ολόπλευρη γνώση τους και ακόμα, υπεύθυνη πληροφόρηση κι εκπαίδευση του κοινού ώστε ν' αναγνωρίσει την πολύπλευρη προσφορά τους, να τους αγαπήσει και να τους προστατεύσει.
Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι, επειδή τα νερά αυτά είναι αβαθή ανήκουν στα παραγωγικότερα οικοσυστήματα σε βιομάζα, επειδή εμπλουτίζονται συνεχώς με θρεπτικές ουσίες που φέρνουν τα νερά των ποταμών και οι παλίρροιες της θάλασσας».

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΜΟΛΩΡΙΔΑ
Κινδυνεύει να γίνει ένα με το Ιόνιο
Η έλλειψη έργων προστασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν καταστρέψει τη βόρεια αμμολωρίδα, η οποία χωρίζει τη θάλασσα από τη λιμνοθάλασσα.
Το αποτέλεσμα είναι η άμεση επικοινωνία των δυο μερών, με φυσική συνέπεια τη διατάραξη της αλατότητας, της διάβρωσης και πρόσχωσης της λιμνοθάλασσας, ενώ παράλληλα κινδυνεύει η λειτουργία του ιχθυοτροφείου.
Σημειωτέον ότι η καλλιέργεια του ιχθυοτροφείου είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Πολλές οικογένειες δουλεύουν στη λιμνοθάλασσα και μάλιστα είναι και το μοναδικό τους εισόδημα.
Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, τον περασμένο Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη νομαρχία Ηλείας, στην οποία εκτός από τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συμμετείχαν ο Φορέας Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
Αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτημα από τον Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου προς την Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου να δοθεί η έγγραφη συναίνεσή της προκειμένου να προχωρήσει η άμεση αποκατάσταση της αμμολωρίδας.

Δέσμευση
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας δεσμεύτηκε να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση «Μελέτης Διάβρωσης και Προτάσεων Σταθεροποίησης της Αμμολωρίδας της Λιμνοθάλασσας του Κοτυχίου», με συμβαλλόμενους τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και τον Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου.
Οσον αφορά στην εισροή των γλυκών νερών, το 2006 η νομαρχία Ηλείας (απόφαση 636/18-12-06) προγραμμάτισε έργα προστασίας για το νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΝΑ 0143). Η βασική αρχή του έργου ήταν η προστασία της λιμνοθάλασσας από φερτά υλικά και από την εισροή όγκων γλυκού νερού.
«Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Ορων του έργου, τα γλυκά νερά είναι χαμηλής ποιότητας και γι' αυτό έπρεπε να προστατευθεί το οικοσύστημα» λέει ο κ. Μπακογιάννης και συμπληρώνει:
«Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και παραμένει ημιτελές. Το σκεπτικό του έργου ήταν να διοχετευθούν τα ρυπασμένα γλυκά νερά στη θάλασσα. Διοχετεύοντας τον κύριο όγκο των απορροών στη θάλασσα, τελικά θα ρυπανθεί και η παράκτια περιοχή δεδομένου ότι τα νερά είναι χαμηλής ποιότητας. Στην τεχνική έκθεση του έργου δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρές παράμετροι, οι οποίες για εμάς του ντόπιους είναι ουσιώδους σημασίας. Ειδικότερα:
 • Δεν έχει γίνει υδροδυναμική μελέτη της λιμνοθάλασσας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς της ανάγκες σε γλυκά νερά.
 • Δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς παροχές των απορροών των χειμάρρων, έτσι ώστε οι δεξαμενές κατακράτησης φερτών υλικών που θα δημιουργηθούν, να μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτούμενες ποσότητες ειδικά σε περιόδους πλημμύρας. Τις χρονιές 2009 και 2010 είχαμε σημαντικές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις και δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια, για να καθαρίζονται τα πρανή της κυρίας κοίτης (Τ22) από τα καλάμια.
 • Αν και έχει προβλεφθεί πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού για να χειρίζεται τα θυροφράγματα στον χείμαρρο του Γουβού, δεν υπάρχουν πιστώσεις.
 • Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου».

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ

 


Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Όλη η αλήθεια για την πυρηνική ενέργεια

Σήμερα κλείνουμε μια εβδομάδα από τον σεισμό στην Ιαπωνία, που προκάλεσε το φονικό τσουνάμι και μια τεράστια πυρηνική κρίση. Παρακολουθούμε με δέος τις εξελίξεις έχοντας στο μυαλό και την καρδιά μας, τους κατοίκους της Ιαπωνίας που ζουν αυτές τις τραγικές στιγμές. Την ίδια στιγμή, όμως, οι υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας συνεχίζουν να υποστηρίζουν απροκάλυπτα πως η πυρηνική ενέργεια είναι και καλή, αλλά και απαραίτητη. Η Greenpeace αποκαλύπτει όλη την κρυμμένη αλήθεια για την πυρηνική ενέργεια.

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής

Τα ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ, το Three-Miles-Island στις Η.Π.Α. και τώρα την Ιαπωνία θα μας θυμίζουν ότι ανεξαρτήτως χώρας, τεχνολογίας και εποχής, η πυρηνική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και συνδέεται με απρόβλεπτα ατυχήματα. Και αυτές είναι μόνο οι πιο γνωστές περιπτώσεις.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ, έχουν επισήμως καταγραφεί περίπου 800 σοβαρά περιστατικά που αφορούν σε διαρροή ραδιενέργειας σε εργοστάσια σε όλο τον κόσμο, από Η.Π.Α. και Σουηδία, μέχρι Ινδία και Ιαπωνία. Εκτός όμως από τα ατυχήματα δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εξής:
 1. Πυρηνικά απόβλητα. Ένας μέσος αντιδραστήρας παράγει ετησίως 20-30 τόνους, χρησιμοποιημένων καυσίμων, τα οποία παραμένουν ραδιενεργά από δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
 2. Πυρηνικά όπλα. Ένας τόνος χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων περιέχει περίπου 10 κιλά πλουτώνιο, αρκετά για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.
 3. Τρομοκρατικά χτυπήματα. Οι μη στρατιωτικοί αντιδραστήρες και οι μεταφορές πυρηνικών αποβλήτων αποτελούν δυνητικούς στόχους τρομοκρατικών οργανώσεων. Δεν υπάρχει κανένας αντιδραστήρας ο οποίος να είναι σε θέση να αντέξει στην πρόσκρουση ενός μεγάλου αεροπλάνου.

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι καθαρή

Οι υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας λένε πως είναι καθαρή, αναφερόμενοι κυρίως στο γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά δεν πραγματοποιείται με την καύση ορυκτών καυσίμων, άρα δεν εκλύονται αέρια του θερμοκηπίου (περισσότερα για τις κλιματικές αλλαγές παρακάτω). Ακόμα κι έτσι όμως, θα λέγατε ποτέ ‘καθαρή’ μία ενέργεια, τα απόβλητα της οποίας παραμένουν ραδιενεργά, άρα και θανατηφόρα για κάθε μορφή ζωής, για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια; Αλήθεια, ποια τοποθεσία και ποια μέθοδος αποθήκευσης θα προστατέψει αποτελεσματικά τις μελλοντικές γενιές από τα πυρηνικά απόβλητα που αποθηκεύουμε σήμερα;

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι φθηνή

Αν υπολογίσει κανείς το αρχικό κόστος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης αποβλήτων, αποσυναρμολόγησης και οριστικής διασφάλισης του χώρου, τότε η πυρηνική ενέργεια είναι η ακριβότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το κόστος οι κυβερνήσεις το καλύπτουν με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Στη γλώσσα των επενδυτών, η πυρηνική ενέργεια έχει την ελλειμματική Καθαρή Πραγματική Αξία (NPV). Αν μάλιστα, κανείς προσθέσει και την περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων και καταστροφών, όπως αυτής του Τσερνόμπιλ ή της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, το κόστος γίνεται αστρονομικό. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία ασφαλιστική εταιρεία δε δέχεται να καλύψει πλήρως το κόστος ενός ατυχήματος: την ευθύνη την αναλαμβάνει και πάλι το κράτος, δηλαδή οι πολίτες.
Η πυρηνική βιομηχανία υπόσχεται νέους αντιδραστήρες με κόστος 2.000 δολάρια ανά κιλοβάτ. Οι περισσότεροι αντιδραστήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι πιο πρόσφατοι στην Ινδία, είχαν υπερβάσεις κόστους πάνω από 200%. Στη Φινλανδία, το κόστος της κατασκευής ενός νέου -προηγμένης τεχνολογίας- αντιδραστήρα (3ης γενιάς) ισχύος 1600MW έχει αυξηθεί από τα 2,5 σε περισσότερα από 5,5 δισ. δολάρια, δηλαδή υπερδιπλάσιο της αρχικής εκτίμησης (περίπου 3.500 δολάρια ανά κιλοβάτ), χωρίς καν να έχει υπολογιστεί το κόστος συντήρησης, διάθεσης αποβλήτων και απενεργοποίησης των εργοστασίων. 

Η πυρηνική ενέργεια δεν προσφέρει ενεργειακή ανεξαρτησία

Καμία από τις χώρες που επέλεξαν με αυτό το επιχείρημα τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας κατά τη δεκαετία του 1970, όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, δεν έχουν εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια. Και πώς θα μπορούσαν άλλωστε, αφού τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων αποθεμάτων της πρώτης ύλης - του ουρανίου - βρίσκονται συγκεντρωμένα σε τέσσερις μόλις χώρες! Οι ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών εργοστασίων στον κόσμο, παράγει μόλις το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας με τη χρήση πυρηνικών. Η Γαλλία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου, ενώ η Ιαπωνία, παρά τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες καλύπτει μόλις 1/3 της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πυρηνικά.

Η πυρηνική ενέργεια δε συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία, σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 430 πυρηνικοί αντιδραστήρες, με εγκατεστημένη ισχύ που ανέρχεται σε περίπου 372 GW, που αντιστοιχεί στο 6,5% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Ακόμα και αν διπλασιαστεί αυτή η εγκατεστημένη ισχύς μέχρι το 2030, εκτός από ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος, σημαίνει:
 1. αύξηση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην παγκόσμια κατανάλωση μόλις πάνω από το 10%
 2. μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μόλις 5%
 3. κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο ενός νέου αντιδραστήρα κάθε 2 εβδομάδες μέχρι το 2030, κάτι που είναι πολύ απλά ανέφικτο.

Οι νέες τεχνολογίες πυρηνικών δε θα αποτρέψουν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών

Οι αντιδραστήρες σχάσης τέταρτης γενιάς και οι αντιδραστήρες σύντηξης απέχουν δεκαετίες από την εφαρμογή τους, αν ποτέ γίνουν πραγματικότητα. Αυτές οι πυρηνικές τεχνολογίες θα έρθουν, αν έρθουν, πολύ μετά τις κρίσιμες δεκαετίες κατά τις οποίες πρέπει να μειωθούν και να εκμηδενιστούν τελικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με άλλα λόγια είναι άχρηστες.

Μοναδική λύση: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Greenpeace και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (European Renewable Energy Council, EREC) ανέθεσαν στο Ινστιτούτο DLR (Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής) να αναπτύξει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο εγγυάται την έγκαιρη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, έως το 2050.
Αυτό το σενάριο, η "Ενεργειακή Επανάσταση" βασίζεται σε αξιόπιστες και δοκιμασμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες μπορούν να καλύψουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών μέχρι το 2050, χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς πυρηνικά απόβλητα και χωρίς καμία απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία.

 Πηγή : Greenpeace

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Προβολές ταινιών

Λέσχη Κινηματογράφου Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ώρα  έναρξης προβολών 8.30μ.μ – είσοδος ελεύθερη

ΡΥΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΌΝΕΙΡΑ
 Σκηνοθεσία: Γωγώ Πετραλή
 Διάρκεια 30’ μικρού μήκους 2008
 Υπόθεση: Η ταινία γυρίστηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και στα τείχη του Ηρακλείου Κρήτης με στόχο την ανάδειξη  μιας από τις ιστορικότερες συνοικίες της πόλης. Πρόκειται για έναν περίπατο στις αναμνήσεις, δοσμένο με μορφή χορευτικού  ντοκιμαντέρ.  Πρωταγωνιστής είναι ένας κάτοικος της Αγίας Τριάδας που περιπλανιέται στα σοκάκια της γειτονιάς όπου  μεγάλωσε, ανακαλώντας μνήμες αλλοτινών καιρών καθώς και τον παιδικό, χαμένο πλέον, έρωτά του που παίρνει ξανά μορφή μέσα σε αυτή τη νοσταλγική περιπλάνηση. Η ταινία πρωτοτυπεί, καθώς φέρει στοιχεία μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, λυρικής αφήγησης και video- art. Μέσα από τα εξ’ ολοκλήρου εξωτερικά γυρίσματα η κάμερα δίνει έμφαση στην αρχιτεκτονική της περιοχής. Ένα κολάζ χορογραφημένων εικόνων, δίνουν ζωή σε ιστορικά μνημεία, κτίρια και κομβικά σημεία της συνοικίας.

                                                                                                  
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΗΠΟΣ
 Σκηνοθεσία:   Κλεάνθης Δανόπουλος
 Διάρκεια        90’ μεγάλου μήκους 2010
 Με τους: Βασίλη Μαυρογεωργίου, Ηλέκτρα Τσακαλία, Τζένη Ρουσέα, Λαέρτη Μαλκότση, Δημήτρη Πουλικάκο, Απόστολο Τότσικα
Υπόθεση: Ένα νιόπαντρο ζευγάρι. ο Φαίδωνας και η Αναστασία, νοικιάζει μία  μονοκατοικία στα προάστια, και προσπαθεί ανεπιτυχώς, να αποκτήσει παιδί για να ολοκληρώσει την οικογενειακή του ευτυχία. Το γεγονός πως δεν τα καταφέρνουν γιατί είναι αγχωμένοι , οδηγεί τον Φαίδωνα σε κρίση κατάθλιψης και προκειμένου να πετύχει αυτό που ψάχνει, αποφασίζει να ακολουθήσει ένα ινδικό μαγικό που του προτείνει μία Ινδή συνάδελφός του, και να φυτέψει στον κήπο του έναν μεγάλο φοίνικα. Όμως αυτή η επιλογή αντί να λύσει το πρόβλημα, τον εμπλέκει σε μία τρελή ιστορία. Δίπλα  στην τρύπα του φοίνικα ανακαλύπτεται ένα πτώμα με αποτέλεσμα  η αστυνομία και μία σπείρα πορνογράφων να τον βάλουν στο μάτι. Και η ιστορία μπερδεύεται ακόμα περισσότερο όταν αποφασίζει να σκάψει και δεύτερη τρύπα για να φυτέψει τον φοίνικα, φέρνοντας έτσι τα μυστικά του παρελθόντος στην επιφάνεια. Όταν τελικά η ιστορίες ξεμπερδευτούν, η πραγματικότητα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Φαίδωνας, θα είναι πέρα από όσα ήθελε και από όσα είχε φανταστεί. 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ώρα  έναρξης προβολών 8.30μ.μ – είσοδος ελεύθερη

THE SWITCH
Σκηνοθεσία: Ελιάνα Αμπραβανέλ
Διάρκεια 14’ μικρού μήκους 2010
Υπόθεση: Μια τυχαία συνάντηση δύο γυναικών , σε ένα πλοίο , που ταξιδεύει στο Αιγαίο. Η μία, νεαρή καλόγρια, επιστρέφει στο μοναστήρι της , κάπου στις Κυκλάδες, και η άλλη, μια στριπτιζέζ, ταξιδεύει για δουλειές. Μέχρι τώρα δεν είχαν την δυνατότητα ,αλλά ούτε και την τόλμη, να πάρουν την ζωή στα χέρια τους. Αρκεί όμως μια στιγμή, για να έρθουν τα πάνω , κάτω! Με ένα κλικ , αλλάζουν όλα!ΜΕΘΕΞΗΣ
Σκηνοθεσία:  Γιώργος Μπότσος
Διάρκεια 54’ ντοκιμαντέρ 2005
πρώτο βραβείο του 7ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης για ελληνική παραγωγή.
Υπόθεση: Τρεις άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, ένας Ηπειρώτης παπάς, ένας Μυτιληνιός λιθοξόος κι ένας Θεσσαλονικιός καθηγητής, ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη μουσική. ο καθένας τους χωριστά ξετυλίγει τη σχέση του με τη μουσική και το νόημα της παρέας και του γλεντιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ώρα  έναρξης προβολών 8.30μ.μ – είσοδος ελεύθερη

Προλογίζει η Πρόεδρος του Συλλόγου Αλβανών Εργαζομένων
Ποιητικό αναλόγιο Αλβανικής & Ελληνικής ποίησης από τον Ελίας Μπόμπα

ATTIMO FUGGENTE
Σκηνοθεσία  Γαβριήλ Τζάφκας 
Διάρκεια 10’
Υπόθεση: Στις παραμεθόριες περιοχές ένας μόνο αποφασίζει για την τύχη των ανθρώπων: ο Συνοριοφύλακας.
«ΈΛΣΑ»
Σκηνοθεσία  Μαρκαντώνης Χρήστος
Διάρκεια 21’
Υπόθεση: Η ‘Ελσα μια οικονομική μετανάστρια έρχεται στην Αθήνα ψάχνοντας να βρει δουλειά. Έπειτα από ορισμένες δυσκολίες αναγκάζεται να εργαστεί  για τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που μένει και πέφτει θύμα ψυχολογικής και σωματικής βίας.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Σκηνοθεσία:  Μαρία Σχινά
Διάρκεια 28'  ντοκιμαντέρ 2008
Υπόθεση: Ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε τρείς οικογένειες μεταναστών, από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία και από τη Γεωργία που ζουν τα τελευταία χρόνια μόνιμα στα Κύθηρα. Μέσα από τη διήγηση των μελών των οικογενειών αυτών  παρακολουθούμε τη διαδρομή από τη χώρα τους προς τα Κύθηρα και τέλος την ένταξή τους στη μικρή κοινωνία του νησιού. 

PARTNERS
Σκηνοθεσία  Ιωσηφίνα Μαρκαριάν  
Διάρκεια 20’  μικρού μήκους 2008
Υπόθεση: Η νεαρή Natasa, Σέρβα από το μεταπολεμικό Sarajevo, δουλεύει και μένει στη συνοικιακή ταβέρνα του εργένη Βαγγέλη Λιανού, στην Αθήνα. Ο μικρός Mihailo και η οικογένειά της την περιμένουν να γυρίσει. Ο Βαγγέλης όμως την θέλει δική του. Ένα προ-πο που παίζουν από κοινού και κερδίζει, σημαδεύει την τύχη τους.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Προστασία από την ηχορύπανση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16 Μαρτίου 2011

Το Δίκτυο Φορέων για την Προστασία από την Ηχορρύπανση
γνωστοποιείται και καλεί τους συμπολίτες σε ενεργή στάση απέναντι στο πρόβλημα

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου δόθηκε Συνέντευξη Τύπου από το ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ στα γραφεία της Κοινο_Τοπίας.
Στο πάνελ των ομιλητών της Συνέντευξης συμμετείχαν οι: Βασίλης Πασσάς από την Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής <<ΠΡΟΤΑΣΗ>>, ο Ανδρέας Σπηλιώτης από την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, η Μέλπω Κορδιστού από την ΟΙκολογική ΚΙνηση ΠΑτρας, ο Kώστας Αποστολόπουλος από την Κίνηση για τη Mείωση της Hχορρύπανσης και η Βάσω Μαρτίνη από τους Πολίτες Εν Δράσει. Στο Δίκτυο Φορέων συμμετέχει και ο Σύλλογος Οικογένειας Θ.Κ. ΓΕΦΥΡΑ
Οι εκπρόσωποι των φορέων ξεκίνησαν με τη παρατήρηση ότι η ηχορρύπανση αποτελεί ένα  κοινωνικό πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο μιας και διαπιστώνεται μία αύξηση των πηγών των θορύβων αλλά και θόρυβοι από ίδιες πηγές που γίνονται πιο έντονοι και πιο ενοχλητικοί. Εξήγησαν ότι η επίδραση του θορύβου είναι συνάρτηση δύο παραγόντων, της στάθμης και της διάρκειας έκθεσης στο θόρυβο καθώς υπάρχουν περιβαλλοντικοί θόρυβοι που η διάρκειά τους περιορίζεται σε ορισμένες ώρες αλλά ο κυκλοφορικός θόρυβος που θεωρείται και η σημαντικότερη πηγή ηχορρύπανσης υπάρχει όλο το 24ωρο και εκτίθεται σε αυτόν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.
Κυριότερες πηγές θορύβων είναι τα τροχοφόρα, τα νυχτερινά μαγαζιά, οι βιοτεχνίες και τα πάσης φύσεως συνεργεία, οι οικιακοί θόρυβοι ιδιαίτερα σε ώρες κοινής ησυχίας κ.α. με τα δύο πρώτα να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του Δικτύου.
Ιδιαίτερα στην Πάτρα παρατήρησαν ότι η κατάσταση είναι απογοητευτική. Οι στενοί δρόμοι σε συνδυασμό με την απουσία πρασίνου, δημιουργούν το φαινόμενο του φαραγγιού το οποίο εγκλωβίζει και ενισχύει τον εκπεμπόμενο θόρυβο, ο μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, το μεγάλο ποσοστό των ηχητικά ρυπογόνων οχημάτων (κυρίως δικύκλων), η άσκοπη συνήθως χρήση της κόρνας δίνουν μεγάλες τιμές στον κυκλοφοριακό θόρυβο.
Οι μετρήσεις έδειξαν ότι σε ορισμένες περιοχές η στάθμη του θορύβου υπερβαίνει τα 75 decibel. Η τιμή αυτή είναι αρκετά υψηλή σε σύγκριση με το όριο των 55 decibel, που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι τιμές αυτές χρόνο με το χρόνο αυξάνουν.
Τονίζουν ότι αξίζει να κατανοήσουμε ότι η αύξηση του θορύβου δεν είναι αναλογική του  αριθμού των decibel, αλλά όπως και με την κλίμακα των σεισμών κάθε αριθμητική αύξηση σε αριθμούς έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα σε θόρυβο.
Εξίσου σοβαρό είναι το πρόβλημα των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που σε μεγάλο ποσοστό δεν τηρούν τους κανονισμούς (ηχομόνωση, ωράριο κ.λ.π.) και παρόλα αυτά συνεχίζουν να παίρνουν άδεια λειτουργίας, πληρώνοντας μόνο κατά καιρούς μικρά πρόστιμα στο Δήμο.
Οι φορείς λοιπόν συνενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος πάνω σε δύο βασικούς άξονες: α) Την εκπαίδευση των πολιτών (μικρών και μεγάλων), για βελτίωση της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο και β) Τον έλεγχο των παραβιάσεων του θεσμικού πλαισίου.
          Το Δίκτυο έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες
1)  Η κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής <<ΠΡΟΤΑΣΗ>> οργάνωσε εκδήλωση στις 26 Νοέμβρη με ομιλητή τον καθηγητή Δημήτρη Σκαρλάτο
2) Εκτυπώθηκε φυλλάδιο ενημέρωσης και μικρή αφίσα με την οικονομική στήριξη του: Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας και του Τεχνικού Επιμελητήριου (ΤΕΕ) Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
3) Δόθηκε Συνέντευξη Τύπου με στόχο τη γνωστοποίηση του Δικτύου Φορέων για την προστασία από την ηχορρύπανση.
Ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει ή σχεδιάζει:
1) Ερώτηση βουλευτών του Νομού στη Βουλή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
2)  Συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, το τμήμα  Αγωγής Υγείας προκειμένου να ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν προγράμματα Αγωγής Υγείας για την ηχορρύπανση
3)  Μελέτη του θεσμικού πλαισίου και προτάσεις για βελτίωση και καλή εφαρμογή του.        
4) Διεύρυνση της υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου από έγκυρους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς όπως ο Δήμος της Πάτρας, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κ.α.
Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται μπορούν ν’ απευθυνθούν σε οποιονδήποτε από τους έξι φορείς που απαρτίζουν το Δίκτυο.

 • Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής <<ΠΡΟΤΑΣΗ>>
Σαρανταπόρου 20 ΠΑΤΡΑ, τηλ.φαξ 2610.451790, www.protasi.org.gr
 • Κίνηση για τη μείωση της ηχορρύπανσης
Web ixoripansistop.blogspot.com
 • ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ (Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης & Πολιτισμού)
Μαιζώνος 139 ΠΑΤΡΑ, 2615.002009, info@koinotopia.gr, www.koinotopia.gr
 • Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ)
Βύρωνος 20Α ΠΑΤΡΑ, 2610.321010, oikipa@otenet.gr,  www.oikipa.gr
 • Πολίτες Πάτρας Εν Δράσει
 • Σύλλογος Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΑΝΑ
Αγ. Γεωργίου 104 ΠΑΤΡΑ, 2610.272535

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Ορεινή φύση της Ελλάδας"

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα « Ορεινή φύση της Ελλάδας» συνδιοργανώνουν οι εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις «Οικολογική Κίνηση Πάτρας» και «ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ» Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού το Σάββατο 30 Απριλίου 2011 (παραμονή της πρωτομαγιάς) στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. 
Οι δύο οργανώσεις καλούν τους ερασιτέχνες φωτογράφους (εραστές της τέχνης της φωτογραφίας), να πάρουν μέρος στην έκθεση με τα φωτογραφικά τους έργα τα οποία πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 στα γραφεία της ΟΙΚΙΠΑ Βύρωνος 20Α ή στα γραφεία της Κοινο_Τοπίας Μαιζώνος 139 και Παντανάσσης 4ος όροφος σε ψηφιακή μορφή.
Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος με 30 φωτογραφίες (μέγιστος αριθμός) απ’ τις οποίες θα εκτεθούν οι καλύτερες οι οποίες θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή.
Με βάση το θέμα της έκθεσης «Ορεινή φύση της Ελλάδας», οι φωτογραφίες μπορούν να περιλαμβάνουν εικόνες από προστατευόμενες περιοχές και εθνικούς δρυμούς (πανοραμικά πλάνα) μέχρι και είδη της χλωρίδας και της πανίδας του δάσους της αλπικής ζώνης και των κορυφογραμμών, αλλά και από διαφορετικές κλιματολογικές απεικονίσεις μέχρι στοιχεία ανθρώπινης δραστηριότητας ενταγμένα στο ορεινό φυσικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2610.321010 7-9μμ Τρίτη-Παρασκευή στην ΟΙΚΙΠΑ και 2615.002009 1-2μμ καθημερινά και 6-9μμ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή στην Κοινο_Τοπία.

Κρήτη: Τα σόναρ του ΝΑΤΟ ευθύνονται για τους θανάτους κητών;

Μία «δελφινοφάλαινα» μήκους πέντε μέτρων ξεβράστηκε την περασμένη εβδομάδα στην ακτή του Κουρφαλώνα, στον Κίσσαμο Χανίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος», το κήτος δεν έφερε τραύματα ή άλλα σημάδια που να δείχνουν ότι ο θάνατός του να προέκυψε από κάποια βίαιη ενέργεια, έτσι είναι πιθανό ο θάνατός του να οφείλεται στις στρατιωτικές δοκιμές των σόναρ, που πραγματοποιούν πολεμικά πλοία στο ανοικτό πέλαγος. 

Το κήτος έχει την επιστημονική ονομασία ziphius cavirostris αλλά είναι πιο γνωστό ως «δελφινοφάλαινα» καθώς έχει κοινά χαρακτηριστικά και με τα δύο θηλαστικά. Υπεύθυνοι του Ινστιτούτου αφαίρεσαν ένα κομμάτι της φάλαινας που θα σταλεί για ιστολογικές και κυτταρολογικές εξετάσεις.
«Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο μετά από ναυτικές ασκήσεις των πολεμικών πλοίων του ΝΑΤΟ και των ακουστικών (σόναρ) που χρησιμοποιούνται να έχουμε θανάτους κήτων, όπως ο ζιφιός. Αν τις επόμενες ημέρες ξεβραστούν και άλλα θα ξέρουμε σίγουρα ότι αυτή είναι η αιτία», ανέφερε στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξανδρος Φραντζής.
«Τους έχουμε επισημάνει πολλές φορές εδώ και 20 χρόνια τη ζημιά που κάνουν αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν τακτική. Ολα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ziphius cavirostris να έχει μειωθεί σημαντικά στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο», προσθέτει.
Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών κητοειδών που ξεβράστηκαν σε παραλία της Πελοποννήσου στη δεκαετία του ’90 προήλθε μετά από άσκηση πλοίων του ΝΑΤΟ. 

Πηγή : tvxs

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

«Σκληρό Καλωσόρισμα στην Ευρώπη»: Η κόλαση της Πάτρας


Εξιλαστήρια θύματα ή κολασμένοι αυτής της γης, οι μετανάστες ζούνε στις παρυφές αυτού του κόσμου, περιθωριοποιημένοι ή «στριμωγμένοι» ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδήσεις των δελτίων. Ανθρώπινες ζωές που στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα, τα οποία καταστρατηγούνται είτε από δύσκαμπτα και παρωχημένα νομικά πλαίσια είτε από ρατσιστικές συμπεριφορές, που επιβιώνουν σε σαθρές κοινωνίες. Η καρδιά ενός «αόρατου» κόσμου που χτυπά δίπλα μας και παλεύει κόντρα στα βλέμματα αποστροφής ή αμήχανης φιλανθρωπίας, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια και την ισονομία. 

Άλλη μία ιστορία ακόμα, που επιτρέπουμε να υπάρχει. Η ιστορία του Μοχατζάντ, που εγκαταλείπει το Νταρφούρ, κατατρεγμένος από τη βία της πατρίδας του, για να φτάσει τελικά στην Πάτρα και να ζήσει το «Το Σκληρό Καλωσόρισμα στην Ευρώπη», χτίζοντας μια ζωή από τα σκουπίδια μας, όπως αποκαλύπτει το βίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σχετικά με τις συνθήκες ζωής των μεταναστών στην Πάτρα.

Πηγή : tvxs

Δείκτης μικρού καταναλωτή, για το παιδικό χαρτζιλίκι

Στα 50 ευρώ το μήνα ανέρχεται το χαρτζιλίκι του παιδιού μίας μικρομεσαίας ελληνικής οικογένειας, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών Δημοτικού. Τα χρήματα αυτά αποτελούν κατά κύριο λόγο υποκατάστατο του κολατσιού, καθώς τα 2/3 ξοδεύονται σε βασικά είδη διατροφής, κατά βάση στη σχολική καντίνα.

Η έρευνα με τίτλο “Καταναλωτικές Συνήθειες των Παιδιών σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων” πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία ολόκληρης της χώρας από το Σεπτέμβριο του 2010 έως το Φεβρουάριο του 2011, με τη συμπλήρωση 2.360 ερωτηματολογίων. Η διανομή τους έγινε από τα κατά τόπους Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα.
Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσό του μηνιαίου χαρτζιλικιού διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αγορά ειδών διατροφής, καθώς η αγορά διαρκών αγαθών, όπως ρούχα ή παιχνίδια, γίνεται συνήθως σε συνεργασία με τους γονείς. Οι γονείς χρησιμοποιούν τα χρήματα ως υποκατάστατο του κολατσιού, κατά 58,2% λόγω έλλειψης χρόνου να το προετοιμάσουν στο σπίτι, και κατά 59% λόγω της προτίμησης των παιδιών για την καντίνα και τις συλλογικότητες που σχηματίζονται γύρω της. Ωστόσο, το 96,3% των γονέων θεωρεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να διατρέφονται στα σχολεία.
Οι μικροί καταναλωτές δε διαθέτουν πλήρη ανεξαρτησία, καθώς το 93,5% των γονιών δηλώνει ότι επεμβαίνει στις αγορές που κάνει το παιδί. Ωστόσο, 79,2% δηλώνει ότι δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το χαρτζιλίκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επαρχία, λόγω του χαμηλότερου κόστους διαβίωσης, η αγοραστική δύναμη είναι αυξημένη κατά 19,5%.
Κατά την παρουσίαση της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι “Η ΓΣΕΕ προτίθεται να ζητήσει από την ΕΛΣΤΑΤ θεσμοθέτηση δείκτη μικρού καταναλωτή για να παρακολουθεί την εξέλιξη του κόστους προϊόντων που αφορούν τα παιδιά”. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για μαθήματα αγωγής καταναλωτή στα σχολεία. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά διαμορφώνουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες από τους γονείς, κάτι που δεν είναι πάντα θετικό.
Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, η πίεση του καταναλωτισμού προκαλεί συμπτώματα κατάθλιψης σε μικρά παιδιά, κυρίως εκείνα των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες. Ως γνωστόν τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης και στη συνέχεια πιέζουν τους γονείς για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνες, μέχρι την ηλικία των 6, τα παιδιά δεν διακρίνουν τις διαφημίσεις από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Ο Δ. Σπυράκος, ΓΓ Καταναλωτή, αναφέρθηκε στις διαφορές της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες: “Στη Γερμανία (το χαρτζιλίκι) ανέρχεται στα 23 ευρώ, σχετίζεται όμως και με τις διατροφικές συνήθειες”. Υποστήριξε ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση των καταναλωτικών συνηθειών μικρών αλλά και μεγάλων περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση προστασίας του καταναλωτή, την εξοικονόμηση πόρων στη μέση ελληνική οικογένεια και την προαγωγή βιώσιμης κατανάλωσης με έμφαση στην υγιεινή διατροφή.
Δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος είναι η θετική προδιάθεση των γονέων στην καταναλωτική εκπαίδευση των παιδιών και η αποσπασματικότητα των οδών πληροφόρησης για την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά. Τρίτο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη θεσμών στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης στη χώρα μας, κάτι που πρέπει να διορθωθεί.

Πηγή : tvxs 

Παγκόσμια Ημέρα Νερού


Με αφορμή το γιορτασμό της  «Παγκόσμιας ημέρας νερού» (22-3-2011) η ΟΙΚΙΠΑ σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΟ-ΤΟΠΙΑ διοργανώνουν εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει προβολές ταινιών και συζήτηση για τα προβλήματα του νερού και των οικοσυστημάτων του.

Η εκδήλωση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2011 στις 19.30 στην αίθουσα της ΚΟΙΝΟ-ΤΟΠΙΑΣ (Μαιζώνος 139 και Παντανάσσης 4ος όροφος) και περιλαμβάνει την προβολή των ταινιών:
·        Νερό αγάπη μου (διάρκειας 9΄) Πρόκειται για ένα εικαστικό ύμνο στο νερό και τη σημασία του στη ζωή του ανθρώπου.

·        Μεσόγειος Θάλασσα των ανθρώπων   (διάρκειας 17΄) Η ταινία περιγράφει τις αλλαγές που υφίσταται η Μεσόγειος και τα  προβλήματα των παραθαλασσίων περιοχών από τη μόλυνση των νερών και την υπεραλίευση.

·        Ασωπός Ποταμός. Ένα ντοκιμαντέρ του Γιώργου Παλαμάρη για τα προβλήματα του Ασωπού ποταμού.
Μετά τις προβολές θα γίνει συζήτηση με τη συμμετοχή του υδρογεωλόγου κ. Λεονάρδου Τηνιακού και του κ. Γιώργου Παλαμάρη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.


Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ανυπακοή και γιαλαντζί ανυπακοή!

Της Βάλιας Μπαζού

Η γιαλαντζί ανυπακοή δεν είναι της μόδας λόγω Σαρακοστής, είναι μανιέρα. Ο γιαλαντζί ανυπάκουος κάνει τον καμπόσο και περπατά εις το «δάσος» όταν ο «λύκος» δεν είναι εκεί.
Ο γιαλαντζί ανυπάκουος γίνεται κινηματίας όταν είναι πεπεισμένος ότι δεν κινδυνεύει. Όταν είναι σίγουρος πως ότι κι αν γίνει θα επιστρέψει σε κλάσματα του δευτερόλεπτου στη ρουτίνα του και τον καναπέ του. Και από κει θα περιγράφει σε φίλους συγγενείς και λοιπές δυνάμεις την τελευταία πράξη της γιαλαντζί αντίστασής του.
Είναι, άραγε, γι αυτό το λόγο κατακριτέος ο γιαλαντζί ανυπάκουος;
Όχι,  εάν παραδεχθεί - παραφράζοντας το τραγούδι – ότι «μόνο αυτό ξέρει και μπορεί».
Όχι, αρκεί να μην είναι υπερφίαλος και υπερεκτιμημένος.
Όχι, αρκεί να μην μας πρήζει ότι κατέχει  τη μια και μοναδική αλήθεια.
Η παρακάτω ανάρτηση αφιερώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

10 χρόνια φυλακή
Ο Tim DeChristopher είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και πριν από λίγες ημέρες καταδικάστηκε από αμερικάνικο δικαστήριο για 2 κακουργήματα. Μετά την καταδίκη του, ο  Tim, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια και πρόστιμο 750.000 δολαρίων.
Τα κακουργήματά του ήταν ότι τον Δεκέμβριο του 2008 απέτρεψε την εκποίηση δημόσιας έκτασης στα όρια του Εθνικού Δρυμού της Γιούτα που προοριζόταν για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Και απέτρεψε την εκποίηση κάνοντας μια κίνηση ματ που τώρα μπορεί να του στοιχίσει την ελευθερία του.
Ο Tim συμμετείχε μαζί με άλλους διαδηλωτές στη διαμαρτυρία κατά της δημοπρασίας της δημόσιας γης σε πετρελαιάδες. Κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι με μια διαμαρτυρία δεν γίνεται τίποτα και αποφάσισε να χτυπήσει το σύστημα από μέσα. Φόρεσε κοστούμι, μπήκε στην αίθουσα της δημοπρασίας και ανεβάζοντας συνεχώς την τιμή έγινε ο κύριος της έκτασης!
Λίγες μέρες μετά οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Δημόσιας Γης (The Bureau of Land Management –BLM), συνειδητοποίησαν ότι ο μυστήριος και επίμονος κοστουμάκιας που καπάρωσε προς 2 εκατομμύρια δολάρια τα 90.000 στρέμματα της δημόσιας γης, δεν ήταν εκπρόσωπος κάποιας εταιρείας πετρελαίου ή φυσικού αερίου αλλά ένας ακτιβιστής φοιτητής που φυσικά δεν είχε να πληρώσει.
Η αποκάλυψη προκάλεσε πανικό και η δημοπρασία ακυρώθηκε φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους παρατρεχάμενους του Μπους, αφού συνειδητοποίησαν ότι έχασαν το τρένο μια και σε λίγες ημέρες –τον Ιανουάριο του 2009- θα αναλάμβανε τα ηνία ο Ομπάμα που ήταν αντίθετος με την εκποίηση της γης.
Για τον Tim, όμως, η υπόθεση δεν έληξε αφού κινήθηκαν νομικά εναντίον οι εταιρείες πετρελαίου και δυο χρόνια μετά πέτυχαν την καταδίκη του.
Στο πλευρό του φοιτητή στέκονται πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το δίκτυο 350.org που κάνει διαδικτυακή διαμαρτυρία μέσω twitter και ζητά τη συμπαράσταση των πολιτών.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Αντι-περιβαλλοντικοί οι άντρες !Νέα έρευνα σουηδικής υπηρεσίας αναδεικνύει το αρσενικό φύλο σε περιβαλλοντικά ασύμφορο

Σας αποκαλεί η σύντροφός σας με τον αγαπημένο για τους άνδρες χαρακτηρισμό «γουρούνι»; Τώρα έχει έναν ακόμη λόγο για να το κάνει: σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες, του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομίας και της σουηδικής Υπηρεσίας Αμυντικών Ερευνών, ένα μόνο από τα δύο φύλα είναι πράσινο – και δεν είναι το ανδρικό. 

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος εστιάζονται στις μεταφορές και τις διατροφικές συνήθειες, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνδρες καταναλώνουν περισσότερο κρέας, αναψυκτικά, αλκοόλ, καπνό,  χιλιόμετρα και, φυσικά, βενζίνη. Η τελευταία διαπίστωση αφορά ιδιαίτερα την ελληνική περίπτωση, εφόσον η σουηδική έρευνα υποδεικνύει ότι οι Έλληνες καταναλώνουν 350% περισσότερη ενέργεια από τις Ελληνίδες για τις μεταφορές τους, σε σύγκριση με 100% στη Σουηδία και 70-80% στη Γερμανία και τη Νορβηγία. 

Ωστόσο, οι Έλληνες άνδρες αποδεικνύονται και γενικότερα ενεργοβόροι: χρησιμοποιούν συνολικά 39% περισσότερη ενέργεια από τις Ελληνίδες – σε αντίθεση με 6% των Νορβηγών, 8% των Γερμανών και 22% των Σουηδών. Τόσο η γαλλική όσο και η σουηδική έρευνα βέβαια υποδεικνύουν ότι η αυξανόμενη μεταβολή των κοινωνικών ρόλων εξαναγκάζει τις γυναίκες να υποπίπτουν περισσότερο στο αμάρτημα των επαγγελματικών ταξιδιών, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην απελευθέρωση άνθρακα στην ατμόσφαιρα (το λεγόμενο carbon footprint).
Ωστόσο, μάλλον θα περάσει καιρός προτού μπορούμε να κερδίζουμε καβγάδες πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα με το επιχείρημα «κι εσείς γιατί ρυπαίνετε το περιβάλλον;»

 Πηγή : Το Βήμα