Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Εισήγηση για πρόστιμο 88.000 ευρώ στο Δήμο Πατρέων για την Ξερόλακκα

Μετά  από έγγραφο αίτημα των Συλλόγων της περιοχής γύρω από την Ξερόλακα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή του ΧΥΤΑ  και στις 10 – 11 – 2010 έστειλαν προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με κοινοποίηση στη Νομαρχία Αχαϊας, τον Δήμο Πατρέων και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου) απάντηση με θέμα:“Εισήγηση  επιβολής προστίμου στο Δήμο Πατρέων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Ανω Συχαινά τον Δήμου Πατρέων “
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπίστωσαν σωρία παραβάσεων στην Ξερόλακα και για το λόγο αυτό «εισηγούνται την επιβολή προστίμου ύψους 88.200 στο Δήμο Πατρέων όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για τη λειτουργία τον Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Ξερόλακκα της περιοχής Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρέων, διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Αυτό αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής γύρω από την Ξερόλακκα.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση των συλλόγων ότι από την αυτοψία των Επιθεεωρητών, προκύπτουν οι ακόλουθες παραβάσεις στη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.
"Παράβαση 1η:  Μη  τήρηση  όρων  λειτουργίας — Διάθεση λυματολάσπης στο  ΧΥΤΑ χωρίς παρακολούθηση της υγρασίας της
Δεν εξασφαλίζεται η τήρηση του ορού 2.3 λειτουργίας τον ΧΥΤΑ, «ο ΧΥΤΑ δεν θα  δέχεται απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών», διότι δεν απεστάλησαν στο απολογητικό υπόμνημα μετρήσεις που να τεκμηριώνουν την τήρηση του όρου όσον αφορά την παρακολούθηση της υγρασίας της διατιθέμενης λυματολάσπης για την περίοδο έως και 01/12/2009, ούτε αποδεικτικά μη αποδοχής της λυματολασπης για την περίοδο 01/12/2009 έως και σήμερα, ούτε παραδόθηκε πρόγραμμα καθιζήσεων κατά παράβαση του όρου Α3.12, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος στα κύτταρα που διατίθεται η λάσπη και υποβάθμισης το» περιβάλλοντος.
Το  εισηγούμενο πρόστιμο για την  παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.400 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 2η: Απουσία περίφραξης σε τμήματα της περιμέτρου
Δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική περίφραξη του χώρου, ούτε προσκομίστηκε εγκεκριμένη μελέτη περίφραξης που να αντιμετωπίζει την αδυναμία περίφρασης σε τμήμα της περιμέτρου
Το  εισηγούμενο πρόστιμο για την  παράβαση είναι Δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000).

Παράβαση 3η:  Ανεπαρκής αντιπυρική ζώνη
Δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη και η δήλωση του φορέα ότι σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνονται μέτρα, δεν τεκμηριώνεται με εγκεκριμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του χώρου ταφής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την εν δυνάμει υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το  εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.409 ΕΥΡΩ.

Παράβαση  4η: Μη ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου
Σύμφωνα με τον όρο Α6 της (13) σχετικής Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να αξιοποιείται το παραγόμενο βιοαέριο με καύση, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια και ανάκτηση θερμότητας. Ο όρος αυτός δεν τηρείται. Δεδομένου ότι ο όρος τίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος, η μη τήρηση του συνεπάγεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα – μη επεξεργασία αλλά καύση των δύσοσμων αερίων του βιοαερίου).
Το  εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι είκοσι επτά χιλιάδες ΕΥΡΏ (27.000 ΕΥΡΩ).

Παράβαση 5η:   Έλλειψη συστηματικής   παρακολούθησης   ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος
Δεν υπάρχουν κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος κατά παράβαση του όρου Α 3. 4 της ΑΕΙΓΟ «να εξασφαλιστεί η Λειτουργία κινητών μονάδων μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος...», και των άρθρων 8 και 14 του νόμου 1650/86. Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την (15) σχετική έκθεση ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα δεν διαθέτει κινητές μονάδες για τη συστηματική παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού και τον ακουστικού περιβάλλοντος.
Το  εισηγούμενο πρόστιμο για την παράβαση είναι δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ΕΥΡΩ (14.400 ΕΥΡΩ)

Οι Σύλλογοι της περιοχής γύρω από την Ξερόλακα νοιώθουμε δικαιωμένοι καθώς  οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βεβαιώνουν αυτά που τόσα χρόνια φωνάζουμε και  στα οποία οι Δημοτικοί άρχοντες συστηματικά κωφεύουν έχοντας φέρει την κατάσταση με τα απορρίμματα της Πάτρας στο απροχώρητο.
Επίσης διαψεύδεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας ο οποίος τον τελευταίο καιρό επικαλούνταν έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία ο ΧΥΤΑ Ξερόλακας πληρούσε τις προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του.
Κατόπιν λοιπόν της ανωτέρω πρόσφατης  εισήγησης-καταπέλτη των Επιθεωρητών  Περιβάλλοντος για τη μη σωστή  λειτουργία του ΧΥΤΑ, καλείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας να τερματίσει τη λειτουργία της εγκατάστασης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1909/22-12-2003, άρθρο 9, επειδή «η εν λόγω εγκατάσταση μπορεί να παρουσιάζει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία».

Η απάντηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σπύρου Δεμαρτίνου
Ο Σπύρος Δεμαρτίνος μιλώντας στο www.thebest.gr δηλώνει ότι έχει γνώση της εισήγησης των επιθεωρητών για επιβολή προστίμου στο Δήμο και κάνει λόγο για σχηματικές και ιδιαίτερα εξειδικευμένες παραβάσεις, προσθέτοντας ότι δεν  πιστοποιούνται παραβάσεις σε θέματα που αφορούν την ταφή των απορριμμάτων ή τα στραγγίσματα.
"Εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων των κατοίκων και των φορέων που τους εκπροσωπούν", δηλώνει ο κ. Δεμαρτίνος.
Τονίζει δε ότι η αυτοψία των επιθεωρητών έγινε στις 5-11-2009. Αναφερόμενος ενδεικτικά, στο θέμα  της λυματολάσπης τονιζει ότι πλέον δεν γίνεται εναπόθεση στο ΧΥΤΑ και για το ζητημα της περίφραξης αναφέρει ότι αυτό έχει απαντηθεί από την πυροσβεστική και δεν αποτελεί παράβαση.Πρόσθεσε δε ότι ο Προϊστάμενος των Επιθεωρητών το καλοκαίρι  σε σύσκεψη στη Ζάκυνθο,χαρακτήρισε το ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, πρότυπο λειτουργίας.

 Σμαρώ Πετρή

Πηγή : Thebestnews

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου